Spelinspektionen vill ha informationsverifiering

Den här information fångades tidigt upp av Svenska Casino, vi är ännu inte sett så mycket i kvällstidningarna om det. Det byråkratiska kriget mellan staten och casinobolagen verkar fortsätta. Spellicenser var ett sätt för de två motpolerna att närma sig varandra, men staten vill att spel på nätet ska vara ännu säkrare.

Ett sätt har varit genom sajten SpelPaus som alla licensierade bolag måste ansluta sig till. Tanken är att spelare kan skriva upp sig på spelpaus.se och därmed spärra alla konton associerade med deras bankID. Det har inte fungerar optimalt, en del bolag har “missat” att koppla upp sig mot statens spärrningstjänst och spelare vittnar om att de fortsätter få erbjudanden och kan logga in på sina konton fastän de spärrat sig själva. Medan man försöker lösa detta problem, går man vidare med fler åtgärder.

Den senaste åtgärden i ledet är Spelinspektionens upphandling för informationsverifiering. De vill alltså sluta avtal med ett företag som tar sig an att verifiera uppgifter från licenssökande spelbolag. Det innebär en titt in i spelbolagets affärer. Man vill undersöka styrelsens sammansättning, kontroll av PEP, sanktionslistor och ibland tillkommer ännu djupare granskningar. Det är främst bolag utanför EU som man vill granska, säkerligen på grund av det mer osäkra läget när ett bolag utanför EU:s lagar vill vara med och leka.

Spelinspektionen har så klart hårda krav, man kan inte räkna med annat när det handlar om känsliga företagsuppgifter. Då Spelinspektionen är en statlig myndighet sker en offentlig upphandling och de som vill lämna anbud kan göra det fram till 11 juni 2019 via email. Några av kraven som ställs är:

  • God ekonomi
  • Teknisk kapacitet för uppgiften
  • Hög informationssäkerhet
  • Arbetsrättsliga villkor
  • Kvalitetsarbete
  • Möjlighet att leverera inom 14 dagar efter lagd order